Badania stacjonarne – zaproszenie do udziału

Zapraszamy dorosłe kobiety do uczestnictwa w badaniach naukowych pt. „Psychofizjologiczne i żywieniowe aspekty funkcjonowania kobiet doświadczających zespołu jelita nadwrażliwego”. Badania realizowane są przez zespół Laboratorium Badań nad Zachowaniami Żywieniowymi (EAT Lab) w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Projekt badawczy otrzymał zgodę Komisji ds. Etyki Badań Naukowych przy Instytucie Psychologii UWr (numer zgody: 2023/ACDRT).

Zapraszamy do udziału w badaniu dorosłe kobiety, które:

  • doświadczają zespołu jelita nadwrażliwego i/lub
  • regularnie (często w związku ze stresem) obserwują u siebie ból brzucha powiązany z defekacją, zmianą rytmu wypróżnień czy zmianami konsystencji stolca.

W podziękowaniu za udział w badaniu uczestniczki otrzymają voucher na wykonanie pomiaru analizatorem składu ciała (równowartość ok. 200 zł). Szczegółowe informacje o badaniu znajdują się poniżej.


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O BADANIACH

1. Jaki jest cel badań?

Celem badań jest ocena funkcjonowania psychofizjologicznego oraz zachowań żywieniowych w grupie dorosłych kobiet doświadczających nawracającego bólu brzucha związanego z defekacją, ze szczególnym uwzględnieniem zespołu jelita nadwrażliwego.

2. Kogo zapraszamy do udziału w badaniach?

Do udziału w badaniach zapraszamy dorosłe kobiety (wiek min. 18 lat; brak ciąży, brak okresu laktacji; przed menopauzą), które mają zdiagnozowany* zespół jelita nadwrażliwego lub regularnie (często w związku ze stresem) obserwują u siebie ból brzucha powiązany z defekacją, zmianą rytmu wypróżnień czy zmianami konsystencji stolca. * Zapraszamy do udziału w badaniu również, jeśli opisane powyżej objawy występują, ale nie postawiono diagnozy lekarskiej. W tej sytuacji należy mieć na uwadze, że niniejsze badanie ma charakter naukowy, a zebrane dane będą analizowane anonimowo i zbiorczo. Oznacza to, że udział w badaniu nie stanowi żadnej formy diagnozy, a wszystkie niepokojące objawy zdrowotne należy indywidualnie skonsultować z lekarzem.

3. Kto nie kwalifikuje się do udziału w badaniach?

Do udziału w badaniach NIE kwalifikują się Osoby, które:

  • Mają poniżej 18 lat.
  • Są innej płci niż żeńskiej.
  • Cierpią na daltonizm.
  • Chorują przewlekle na choroby układu krążeniowego, układu oddechowego lub układu nerwowego.
  • Aktualnie lub w przeszłości chorowały na chorobę nowotworową.
  • Aktualnie zmagają się z ciężkim zaburzeniem psychicznym.
  • Mają diagnozę medyczną następujących chorób układu pokarmowego: choroba Leśniowskiego-Crohna; wrzodziejące zapalenie jelita grubego; mikroskopowe zapalenie jelita grubego; celiakia; zapalenie uchyłków jelita; wrzody trawienne; rak jelita grubego.

4. Jak wziąć udział w badaniach?

Aby wziąć udział w badaniach wystarczy otworzyć następujący link: formularza zgłoszeniowego, a następnie wypełnić  i przesłać  formularz elektroniczny. Czas wypełnienia tego formularza wynosi ok. 20-30 minut. W formularzu pytamy też o adres e-mil do kontaktu. Podanie tego adresu e-mail jest konieczne dla zaplanowania terminu spotkania indywidualnego. W przeciągu tygodnia – od otrzymania zgłoszenia – skontaktujemy się z każdą Panią w celu omówienia dalszego udziału w badaniach.

5. Na czym polega udział w badaniach?

Pełen udział w badaniach składa się z trzech następujących po sobie etapów:

Etap 1.: Wypełnienie formularza zgłoszeniowego (co zajmuje ok. 20-30 min).

Etap 2.: Udział w pojedynczym, indywidualnym spotkaniu w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego (które może potrwać ok. 2-2,5 godziny). W trakcie spotkania zostaną wykonane pomiary fizjologiczne i kwestionariuszowe, ćwiczenia poznawcze oraz ćwiczenia oddechowe. Na zakończenie spotkania wyjaśnimy w jaki sposób prowadzić samoobserwacje żywieniowe oraz dzienniczek żywienia.Etap 3.: Pomiar dzienniczkiem żywieniowym (wypełnianym w formie elektronicznej przez pięć kolejnych dni po spotkaniu). Po zakończeniu udziału w trzecim etapie badań – w podziękowaniu za zaangażowanie i poświęcony czas – prześlemy mailowo voucher na wykonanie badania analizatorem składu ciała (równowartość tego pomiaru to ok. 200 zł).

6. Jakie korzyści mam z udziału w badaniach?

W podziękowaniu za udział w badaniu uczestniczki badania otrzymają voucher na wykonanie badania analizatorem składu ciała, którego koszt to ok. 200 zł. Voucher będzie ważny do zrealizowania przez pół roku. Aby zrealizować voucher wystarczy umówić się na indywidualny termin spotkania z kierowniczką projektu (mgr Magdaleną Mróz) w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Spotkanie może potrwać ok. 15-20 min. Po wykonaniu pomiaru otrzymacie Panie – wydruk z wynikiem (w formie papierowej oraz w formie pliku PDF).

7. Jakie inne efekty przyniesie moje zaangażowanie i poświęcony czas na udział w badaniach?

Zespół jelita nadwrażliwego (Irritable Bowel Syndrome, IBS) jest zaburzeniem, które wynika z deregulacji komunikacji jelitowo-mózgowej. Oznacza to złożoną podstawę mechanizmu rozwoju i utrzymywania się zaburzenia, która wymaga zindywidualizowanego podejścia diagnostycznego i terapeutycznego. Zaburzenie to powoduje wiele cierpień fizycznych i psychicznych oraz znacznie obniża jakość życia. Jako, że w planowaniu wsparcia i leczenia IBS zaleca się uwzględnienie czynników  fizjologicznych, psychospołecznych i żywieniowych – to właśnie taki interdyscyplinarny charakter mają prowadzone przez nas badania. W badaniach, do udziału w których aktualnie zapraszamy, koncentrujemy się na ocenie czynników psychofizjologicznych i żywieniowych.

Zakładamy, że ocena czynników psychofizjologicznych umożliwi lepsze zrozumienie mechanizmów, które są przyczyną cierpienia i trudności w zespole jelita nadwrażliwego. Dodatkowo równoczesna ocena rodzaju diety i sposobu odżywiania pozwoli dokładniej zrozumieć, jakie relacje zachodzą między zachowaniami żywieniowymi a doświadczanym bólem i innymi objawami IBS. Wnioski z badania umożliwią dokładniejsze opracowywanie programów profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie terapii IBS w dwóch aspektach:  oddziaływań psychologicznych oraz  oddziaływań żywieniowych.

Wyniki tego badania będą analizowane anonimowo i zbiorczo, a na ich podstawie zostanie opracowany artykuł naukowy. Dodatkowo na podstawie otrzymanych wyników (oraz aktualnej wiedzy w zakresie psychologii, neurobiologii i żywienia) opracowane zostaną materiały popularnonaukowe i psychoedukacyjne, które będą omawiały zagadnienia dotyczące doświadczania objawów fizycznych i psychicznych zespołu jelita nadwrażliwego. Materiały te będą ogólnodostępne. Uczestniczki badania poinformujemy mailowo o dostępności materiałów.

8. Obserwuję u siebie niepokojące objawy zdrowotne, gdzie szukać pomocy?

Wszystkie niepokojące objawy zdrowotne należy skonsultować z lekarzem pierwszego kontaktu. Jeśli objawy dotyczą układu pokarmowego pomocy można szukać również u lekarza gastroenterologa np. w poradniach gastroenterologicznych czy w szpitalach. Wizyta u lekarza gastroenterologa w ramach NFZ wymaga skierowania od lekarza pierwszego kontaktu.

Jeśli objawy dotyczą sfery psychicznej (np. emocjonalnej) wskazana jest konsultacja z psychologiem lub lekarzem psychiatrą. Wizyta u lekarza psychiatry nie wymaga skierowania od lekarza pierwszego kontaktu.

9. Mam pytania dotyczące badania, z kim mogę się skontaktować?

Pytania dotyczące tego projektu bądź udziału w badaniach prosimy kierować na adres: ibs.badania@gmail.com Odpowiedzi na pytania udzieli mgr Magdalena Mróz (kierownik projektu).

10. Bezpośredni link do formularza zgłoszeniowego

Link do formularza zgłoszeniowego: https://forms.gle/2GZBUKqr3nBZXzZn6