• Badanie on-line – zaproszenie do udziału

    Zapraszamy osoby dorosłe do uczestnictwa w badaniu naukowym „Wpływ zachowań żywieniowych i emocji na nasilenie objawów zespołu jelita nadwrażliwego”. Badanie realizowane jest przez zespół Laboratorium Badań nad Zachowaniami Żywieniowymi (EAT Lab) w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Projekt badawczy otrzymał zgodę Komisji ds. Etyki Badań Naukowych przy Instytucie Psychologii UWr (numer zgody: 2022/GHLIQ). Zapraszamy do udziału w badaniu osoby dorosłe, które: W podziękowaniu za udział w badaniu uczestnicy otrzymają materiały popularnonaukowe i psychoedukacyjne zawierające rzetelną wiedzę na temat zespołu jelita nadwrażliwego (opracowaną na podstawie najnowszych badań naukowych). Materiały zostaną przesłane wiadomością mailową po zakończeniu projektu. Szczegółowe informacje o badaniu znajdują się poniżej. Wypełnij…

  • Badania stacjonarne – zaproszenie do udziału

    Zapraszamy dorosłe kobiety do uczestnictwa w badaniach naukowych pt. „Psychofizjologiczne i żywieniowe aspekty funkcjonowania kobiet doświadczających zespołu jelita nadwrażliwego”. Badania realizowane są przez zespół Laboratorium Badań nad Zachowaniami Żywieniowymi (EAT Lab) w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Projekt badawczy otrzymał zgodę Komisji ds. Etyki Badań Naukowych przy Instytucie Psychologii UWr (numer zgody: 2023/ACDRT). Zapraszamy do udziału w badaniu dorosłe kobiety, które: W podziękowaniu za udział w badaniu uczestniczki otrzymają voucher na wykonanie pomiaru analizatorem składu ciała (równowartość ok. 200 zł). Szczegółowe informacje o badaniu znajdują się poniżej. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O BADANIACH